Sprzęt do nurkowania

Sprzęt do nurkowania – co należy wiedzieć, żeby przygotować się do wyboru

Aparat tlenowy, czyli klucz do podwodnego świata

Podwodny świat zawsze fascynował ludzi. 72% powierzchni ziemi zajmuje woda. Drogi wodne były jednymi z najstarszych szlaków komunikacyjnych wykorzystywanych przez człowieka. Jednocześnie, przebywanie w środowisku wodnym stwarzało zupełnie inne warunki, niż funkcjonowanie na lądzie. Dzięki obserwacjom i doświadczeniu, ludzkość stopniowo opanowywała umiejętności, niezbędne do coraz bardziej bezpiecznego eksplorowania wodnego świata. Jedną z pasji, z nim związanych jest bezsprzecznie nurkowanie.

Pod wodą

Oczywiście w ujęciu potocznym, nurkowanie kojarzy się przede wszystkim z zabawą, rekreacją, atrakcyjnym sposobem spędzania wakacyjnego wyjazdu. Trochę mniej osób kojarzy nurkowanie z działaniem służb ratunkowych, porządkowych, straży pożarnej. Najmniej osób zdaje sobie sprawę, że to także bardzo niebezpieczna i wymagająca praca. Siłą rzeczy, dla naszych potrzeb zatrzymamy się na ujęciu czysto rekreacyjnym, zahaczając nieco o tematykę związaną z płetwonurkowaniem.

Zanim pomyślisz o aparacie tlenowym

Pomimo tego, że być może świetnie pływamy, lubimy przebywać w wodzie, interesuje nas wszystko, co dzieje się pod jej powierzchnią, pływaliśmy już z maską, fajką i płetwami – jeśli chcemy zacząć nurkować ze sprzętem, musimy zacząć od kursu z certyfikowanym instruktorem. Musimy poznać zasady nurkowania i obchodzenia się ze sprzętem, przekazywane w sposób spójny, całościowo, łącznie z zagadnieniami bezpieczeństwa własnego i innych oraz dbałości o środowisko. Jeśli zdecydujemy się na zdobywanie informacji na własną rękę, wcześniej, czy później przyjdzie moment, w którym okaże się, że pominęliśmy coś ważnego, coś co możemy przypłacić zdrowiem lub życiem.

Z czym do wody?

Zestaw ABC

Podstawowy zestaw sprzętu do nurkowania to tzw. Zestaw ABC – czyli maska, fajka i płetwy. Maska, dzięki warstwie powietrza między oczami a wodą, umożliwia ostre widzenie pod wodą. Na skutek załamywania się światła w wodzie, przedmioty pod wodą mogą wydawać się około 25 % większe i 33% bliższe. Maska to nie to samo co okulary do pływania. Okulary zakładane są tylko na oczy, maska zaś, sięga co najmniej za nos, a czasem zasłania całą twarz. Istnieje dużo modeli masek, wśród których najłatwiej wyróżnić takie, w których dla osłony oczu wykorzystuje się pojedyńcze szkło, szkło specjalnie wyprofilowane albo połączone ze sobą kawałki szkła w ramce z przylegającym do twarzy kołnierzem, wykonanym z tworzywa sztucznego.

Fajka (rurka do nurkowania) służy do swobodnego pływania tuż pod powierzchnią wody bez konieczności podnoszenia głowy w celu nabrania powietrza. Fajki wyposażone są w ustnik, czasem w zabezpieczenie uniemożliwiające przedostanie się wody do wnętrza fajki.

Zakładane na stopy płetwy, umożliwiają znacznie szybsze pływanie i poruszanie się zarówno na powierzchni wody, jak i pod wodą, dzięki zwielokrotnieniu siły oddziaływania na wodę.
Pływanie z zestawem ABC nie wymaga instruktażu, doświadczenie można bezpieczenie zdobywać na własną rękę.

Sprzęt powietrzny

Zestaw ABC stanowi własność każdego nurka i kupuje się go na własną rękę, zgodnie z najlepszą wiedzą, zasobnością portfela i możliwościami. Natomiast sprzęt powietrzny można wypożyczać. Składają się na niego: butla (albo zestawy butlowe, jeśli używany więcej nić jednej butli), automaty oddechowe, kamizelka ratowniczo-wyrównawcza (w skrócie KRW, z an. BCD) lub skrzydło wypornościowe.

Butla do nurkowania

Butla to na ogół stalowy lub aluminiowy cylinder z zaworem, umożliwiającym podłączenie butli do aparatu tlenowego. Ciśnienie w butlach to 200, 220 lub 300 atmosfer. Standardowo, pojemność butli to 10l, 12l, 15l, 18l, ale spotykane są również butle mniejsze o pojemności 4l, 7l, 8l.
Zestawy butli stosowane są wtedy, gdy planuje się długotrwałe nurkowanie lub po to, by dzięki dodatkowej butli zapewnić sobie większe bezpieczeństwo nurkowania.

Aparat oddechowy

Zadaniem aparatu jest podawanie pod ciśnieniem tzw. czynnika oddechowego. Obecnie korzysta się praktycznie wyłącznie z automatów dwustopniowych o stopniach rozdzielonych. Poprzednie konstrukcje (aparat dwustopniowy o stopniach połączonych, aparat jednostopniowy) wyszły praktycznie z użycia. Wskazówki odnośnie doboru automatu, sposobu właściwego użytkowania oraz serwisowania najlepiej uzyskać od certyfikowanego instruktora nurkowania.

Kamizelka ratowniczo-wyrównawcza

KRW jest obowiązkowym wyposażeniem każdego płetwonurka. Umożliwia zmianę pływalności. W przypadku nurka, pływalność doskonała (zerowa) rozumiana jest jako zdolność do zawisania pod wodą w bezruchu (jedyny ruch to oddychanie) na dowolnej głębokości. W miarę potrzeb nurek może napełniać kamizelkę gazem lub opróżniać. Zwiększając objętość gazu w kamizelce zwiększamy naszą pływalność. Szczególną formą KRW jest tzw. skrzydło – umocowany pod butlami zestaw zbiorników wypornościowych.

Nurkowanie to bardzo przyjemny sport. Jak zawsze jednak wymaga choćby podstawowych umiejętności i wiedzy, które dobrze jest uzyskać na treningach pod okiem doświadczonych instruktorów. Dzięki temu możemy spędzić bezpiecznie niezapomniane chwile pod wodą.

Dodaj komentarz